Новини

КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛІВ, ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ.

ЗАКОНОДАВСТВО, НОРМАТИВИ, ВИМІРЮВАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ.

 

Згідно вимого Законів України: « Про охорону атмосферного повітря» — Ст. , 9, 10, 17, 27, 28, 29  ;  «Про автомобільний транспорт» — Ст. 5., 20,53 ; «Про дорожній рух» — Ст.   5,10, 49, 51, 52;  Правил дорожнього руху України п.  31.4.6;  власники автомобілів  провинні контролювати екологічний стан автотранспортних засобів, тобто перевіряти рівень викидів забруднюючих речовин.

 

Нормативи викидів, методика вимірювань, технічні , метрологічні вимоги до приладів контролю (газоаналізатори, димоміри),  форма протоколу, викладені в державних стандартах України:

ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями» — вимір димності  димоміром.

ДСТУ 4277-04  « Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі»  — вимір токсичності ( оксид вуглецю –СО, вуглеводні –СН) газоаналізатором.

В стандартах детально описана процедура  вимірювання,  вимоги до приладів , метрологія , обробка результатів – усе це потребує фахового підходу, і підготовлених спеціалістів.

Штрафні санкції за невідповідність автотранспортних засобів вимогам ДСТУ передбачені статтями 80і 81 КОАП України, як для фізичних, так і юридичних власників автомобілів.

При перевірках Держекоінспекцією  суб’єктів господарювання, власників автомобілів, відсутність протоколів перевірки екологічного стану автотранспортних  засобів (АТЗ) , приводить до додаткових приписів, штрафних санкцій, повторної появи контролерів.

 

        Найбільш актуальне питання: хто може контролювати викиди автомобілів і що для цього потрібно?!

 

Згідно нової редакції Закону України « Про метрологію і метрологічну діяльність»,  ст. 3, п3) — «контроль стану навколишнього природного середовища» відноситься до сфери  законодавчо регульованої метрології. У попередній версії згаданого Закону вимірювання у даній сфери проводились виключно атестованими лабораторіями. У новій, діючий з 2019р версії Закону про метрологію, така пряма вимога відсутня.

Вимірювання у законодавчо регульованій метрології, передбачає : « … експлуатацію засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології   з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби» — ст.8 Закону.

Тобто законодавець, акцентує увагу, що при вимірюваннях у сфері охорони довкілля,  необхідно не просто мати засоби вимірювання, а і  нормативно-правові акти щодо їх експлуатації і застосування, тобто знати Закони, Постанови, ДСТУ, інструкції і т.д., спеціалістів, засоби вимірювання.

 Діючий комплект вимог до контролю пересувних джерел: нормативно — правова документація; навчені фахівці; прилади.

На практиці підприємства для контролю як стаціонарних, так і пересувних джерел запрошують сертифіковані ( атестовані на відповідність) лабораторії, які відповідають вищезгаданому комплекту вимог і  добровільно отримали атестати  в Облметртестстандартах («Укрметртестстандарті»),  в галузі яких є контроль пересувних джерел. В Держекоінспекції України діє внутрішня системи атестації для своїх вимірювальних лабораторій. Тобто, екологічні інспектори при перевірках  приходять зі своїми атестованими лабораторіями .

Контролюючи органи позитивно відносяться до вимірювань викидів пересувних джерел, саме такими спеціалізованими, сертифікованими (атестованими) лабораторіями з навченим персоналом (є відповідні свідоцтва про знання  нормативно-правових актів і експлуатацію приладів) і  приладами з діючими  метрологічними свідоцтвами. Підприємствам  необхідно вирішувати: чи створювати власну вимірювальну базу, лабораторію, чи запросити спеціалізовану, фахову сертифіковану лабораторію.

КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛІВ, ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ.

КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛІВ, ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ.

Періодичність контролю викидів автомобілів.

 

Періодичність контролю викидів автотранспортних засобів визначається внутрішнім Наказом по підприємству, в загальному переліку наказів по природоохоронній діяльності. Як правило, контроль викидів автомобілів виконується раз на рік, однак на багатьох підприємствах така процедура проходить два рази на рік : квітень-травень, вересень – жовтень.  Є приклади контролю викидів автомобілів раз на два роки. Законодавець. на даний час, чіткого інтервалу, періодичності екологічного контролю автомобілів не встановив, зараз ведуться роботи по підготовці нормативного акту по встановленню періодичності контролю. Але у будь якому випадку при планованій перевірці держекоінспекцією , контроль викидів автомобілів повинен бути.

Також необхідно враховувати, що  АТЗ,  (для яких  встановлено періодичність ТО  автобуси, маршрутки   – кожні 6 місяців)  проходять при проведенні ТО і екологічний контроль. Однак при цьому виникають суперечності , бо як правило такі СТО не мають сертифікованої лабораторії  на контроль викидів, а є єдиний протокол техогляду, де екологічні дані один з параметрів  загального ТО. Тому залежно від регіону, не поодинокі випадки  проходження після ТО,  ще й  екологічного контролю викидів у сертифікованій ( атестованій) лабораторії . Для СТО які пройшли атестацію в системі НААУ, екологічний контроль зафіксований в галузі атестації СТО і їх результати  по контролю викидів АТЗ приймаються усіма  контролюючими органами.

 

 

ВИСНОВКИ:

    1. Власники АТЗ повинні проходити періодичний і регулярний контроль викидів автомобілів, цього вимагає ряд Законів України і інших нормативно правових актів. На жаль,  є значні прогалини, неузгодженості між Законами, іншими нормативними актами, не чіткі формулювання, відсутність конкретики, подвійного трактування  інспекторами вимог згаданих нормативно — правових актів, тому суб’єктам господарювання необхідно максимально уважно підійти до питання контролю пересувних джерел.
    2. Рекомендується проводити контроль викидів сертифікованим (атестованими) лабораторіями з навченим персоналом, з галуззю – контролю викидів пересувних джерел,  власними газоаналізаторами і димомірами з діючими метрологічними свідоцтвами на їх  калібрування або повірку.     Лабораторії  виконавців по  суті є аналогами лабораторій в держекоінспекціях  і відповідно результати вимірювань , позитивно сприймаються екоінспекцією , при планових перевірках.
    1. Періодичність контролю викидів автомобілів у більшості випадків встановлюються раз на рік (можуть бути і  терміни)  Наказом по підприємству.

     

ТОВ «Автоекоприлад» надає послуги з контролю викидів автотранспортниз засобів автомобілів

детальна інформація за посиланням або за нашими контактними телефонами