Декларації про відходи

Послуги з отримання декларації про відходи

Надаємо послуги з отримання декларації про відходи

Послуги з отримання декларації про відходиВідходи класифікуються за державним класифікатором відходів.будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх
утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

Для контрою відходів що утворюються на підприємстві організація або установа повинна отримати відповідний дозвільний документ. Для визначення типу дозвільного документу підприємство повинно розрахувати показник загального утворення відходів (Пзув). Цей показник визначається за спеціальною формулою. Якщо значення цього показника більше 1000 у.о підприємство повинно отримати дозвіл на поводження з відходами, котрий зараз не видається в звязку з відсутністью відповідних законодавчих документів та процедур які досі знаходяться в розробці. Якщо значення цього показника менше 1000 у.о то підприємству необхідно оформити декларацію про відходи, яка погоджується у відповідному департаменті екології.

 

У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» Міністерство екології та природних ресурсів України повідомляє про визначення категорії власників відходів, які звільняються від одержання дозволів та лімітів на відходи.

 

До них належать власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». Критерієм включення об’єкта оброблення та утилізації відходів до Реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який перевищує 100 тонн на рік. Також критерієм включення об’єкта утворення відходів до Реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який перевищує 1000 умовних одиниць на рік.

Суб’єкти господарської діяльності для яких Пзув перевищує 1000 повинні мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів, видачу дозволів на розміщення небезпечних відходів здійснює Мінприроди відповідно до Порядку.

 

Одночасно встановлено, що власники відходів у яких кількісний показник загального утворення відходів менше 1000 у.о., тобто, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, подають щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг Декларацію Про Відходи.

 

Ст.17 Закону України Про Відходи Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Процедура отримання декларації на відходи

Декларація про відходи розробляється на основі інвентаризації відходів на підприємстві, в свою чергу відходи класифікуються за Державним класифікатором відходів, та класом небезпеки. Показник загального утворення відходів (Пзув) розраховується в залежності від обсягу відходів у тоннах відповідно, утворених за попередній рік до їх класу небезпеки.

Представнику підприємства для подання Декларації необхідне доручення про надання йому повноважень з підписом керівника підприємства та власне Декларація, яка подається у двох автентичних примірниках до відповідного Департаменту екології, після затвердження один примірник повертається підприємству, як підтвердження виконаної звітності.