Вимірювання

Екологічні вимірювання

Екологічні виміри проводять у разі інвентаризації викидів, а також контрольних щорічних вимірів джерел викидів відповідно до дозволу на викиди, у разі ведення журналів інструментального контроля, при розробці паспортів ГОУ , контролю викидів автотранспорту а також контролі відповідності до нормативів.

Екологічна лабораторія ТОВ «Автоекоприлад» проводить наступні види вимірювань

  • КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛІВ, ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ.
  • Контроль викидів на межі санітарної зони
  • Контроль викидів забруднюбчих речовин котелен, дизель генераторів ітд.
  • Екологічні вимірювання димності автомобілів
  • Та інші типи вимірювання котрі необхідні на підприємстві

Вимірювання параметрів пило газових потоків проводиться згідно : КНД211.2.3.063-98 Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів» вимірювання пилу проводиться гравіметрічним методом. За допомогою пристрою для відбора проб на фільтр а потім взважування у лабораторії.

Перелік методик виконання вимірювань(визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди»

Протоколи вімірів оформлюються відповідно до форм Державної екологічної інспекції.

Примірник протоколу вимірювання

Екологічні виміри (вимірювання), застосування методик