Обгрунтування викидів

Обгрунтування та дозвіл на викиди

ТОВ «Автоекоприлад» має право на розроблення Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що підтверджується внесенням підприємства до ПЕРЕЛІКу УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ОБГРУНТОВУЮТЬ ОБСЯГИ ВИКИДІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН-СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАКАЗ МІНПРИРОДИ ВІД 01.10.2012 № 475)

http://menr.gov.ua/index.php/protection/protection3/regulation/256-dozvilna-diialnist

 

Стисла інформація про порядок виконання робіт наведена на даній сторінці. Більш детальна інформація за телефоном (044): 425-48-95

Робота має дві складові:

І. Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами викидів

 Дозвіл на викиди - обстеження джерел викидів

  • Санітарно-технічне обстеження джерел викидів забруднюючих речовин з проведенням прямих інструментальних вимірів (аеродинамічні параметри, відбір проб газоподібних речовин), виконання аналізів, оформлення протоколів
  • Оформлення Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, його реєстрація у Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища (Київська міська державна адміністрація вимірів
  • Визначення розрахункових максимально разових та валових викидів по кожному джерелу, побудова карти-схеми, оформлення табличного матеріалу, виконання розрахунку розсіювання

 

 

 

 

 

ІІ. Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів

rozrobka-dokumentiv

  • Розробка техніко-екологічних розділів обгрунтовуючих матеріалів згідно вимог Мінприроди (опис виробничої програми, генеральний план, відомості санітарно-захисної зони, відомості про сировину і матеріали, відомості про розташування, кліматичні і географічні дані)
  • Створення узагальнюючої бази даних джерел викидів щодо обсягу і виду викидів забруднюючих речовин
  • Розрахунок забруднення атмосфери повітря від кожного джерела викидів
  • Аналіз відповідності фактичних викидів до встановлених нормативів на викиди

 

В ході виконання роботи:

Розробляються пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, подається об’ява в газету про намір підприємства отримати Дозвіл на викиди

За відсутності скарг мешканців району надається лист-погодження від РДА.

Готуються довідки: про фонові концентрації та клімат

Погоджуються Держсанепідемслужбою графік відомчого (лабораторного) контролю за станом забруднення атмосферного повітря в зоні впливу викидів та план організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження викидів ЗР в атмосферне повітря затверджених Замовником.

Проводяться вимірювання в санітарно-захисній зоні Центром лабораторних досліджень, складається протокол вимірювань

Далі документи надаються на розгляд:

Держсанепідемслужби для отримання позитивного рішення щодо можливості видачі дозволу

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища (Київська міська державна адміністрація)