УВАГА, що робити після отримання дозволу

Що робити після отримання дозволу на викиди

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!

Контрольна діяльність суб’єктів госпадарювання після отримання дозволу на викиди

Після отримання ДОЗВОЛУ на викиди підприємство зобов’язано:

  1. Щорічно проводити контроль концентрації забруднюючих речових у стаціонарних джерел, якщо це було передбачено умовами ДОЗВОЛУ на викиди. Контроль проводиться атестованою лабораторією з складанням відповідного протоколу. Щорічні протоколи зберігаються на протязі дії ДОЗВОЛУ.
  1. Проводити щорічну перевірку ефективності зареєстрованих ПАСПОРТІВ ГОУ, з відміткою у паспорті. Перевірка проводиться атестованою лабораторією з складанням відповідного протоколу і акту перевірки ефективності. Протоколи і акти зберігаються на весь період експлуатації ГОУ.
  1. Проводити щорічні вимірювання забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони, якщо це було регламентовано у висновку Держсаненідемслужби при отриманні ДОЗВОЛу на викиди.
  1. Вести статистичну звітність про рівні викидів за формою «Атмосфера 2ТП»
  1. Сплачувати щоквартально екологічний податок за викиди стаціонарних джерел
  1. Проводити щорічний контроль викидів пересувних джерел з оформленням протоколу вимірювань.
  1. Проводити контроль технологічних нормативів викидів, для регламентованих технологічних процесів.
  2. Вачасно сплачувати екологічний податок