Новини

Зобов’язання абонентів Водоканалу

Зобов'язання абонентів Водоканалу

Зобов’язання абонентів Водоканалу

Відповідно до розпорядження 04.08.2009 №876 Абонент водоканалу зобов’язаний:

  1. Отримати Умови на скид та укласти Договір з Водоканалом на послуги водопостачання та водовідведення.
  2. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до міської каналізації згідно з графіком відбору проб, погодженим з УЕН, за виключенням житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення. Не перевищувати встановлені обсяги водовідведення та ДК забруднюючих речовин в стічних водах при скиді до міської каналізації. Визначення виду, кількості інгредієнтів та періодичності проведення хіманалізу стічних вод Абонента є виключною компетенцією УЕН.
  3. Щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погіршенні якості стічних вод — негайно), подавати УЕН та ДЕІ в м. Києві інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації.
  4. Забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Абонента з питання роботи локальних очисних споруд та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, визначених цими Правилами та Правилами користування.
  5. Не рідше одного разу на рік, а при засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі — негайно здійснювати відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів.
  6. Своєчасно оплачувати виставлені Водоканалом рахунки за послуги водопостачання і водовідведення та за скид наднормативних забруднень, повністю відшкодовувати збитки та ліквідовувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Абонента.
  7. Письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень в терміни, встановлені в Актах Водоканалу.
  8. Утримувати каналізаційні колодязі Абонента в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо).
  9. Встановити перед скидом у міську каналізацію уловлювачі жиру відповідно до БНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди» (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Абонентів, які на своїй території мають їдальні).
  10. У 7-денний термін повідомити Водоканал про виникнення змін у його водовідведенні (зміни власника Абонента, передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів або змін па 30 % і більше від попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта тощо). Після чого в установленому порядку переоформити в УЕН Паспорт водного господарства, отримати Умови на скид.