Новини

Затвердження подання декларації

В зв’язку з  Постановою №118 Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми», відбулась зміна форми та порядок подання Декларацію про відходи (далі – Декларація).

В новій формі з’явилось:

  • інша назва відходу;
  • адреса та номер ліцензії підприємства, якому здаються відходи;
  • опис, з допомогою коду, про утилізаційний процес що відбувається з відходами після їх здачі;

Також відбулись зміни у шапці та декларації тепер інформація подається у двох таблицях, в першій йде мова про Показник загального утворення відходів (Пзув) на поточний та прогнозований рік, у другій – опис відходів, які утворюються на підприємстві, та процесу утилізації.

Щорічна подача Декларацій суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць.

Декларації подається до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронній та у паперовій формі, який передає її у відповідний орган виконавчої влади, враховуючи строки подачі потрібно очікувати на протязі 5 днів відповіді з ЦНАП, якщо є якісь зауваження то повторно Декларацію необхідно подати на протязі 5 днів після отримання зауважень у ЦНАП.

Термін подачі Декларації до 20 лютого

З текстом постанови та новою формою Декларації можна ознайомитись на сайті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF