Новини

Який строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин у повітря стаціонарними джерелами?

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-XII (далі — Закон про атмосферне повітря) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися лише суб’єкти господарювання, об’єкт якого отримав Дозвіл на викиди.

Об’єкти поділяються на три групи в залежності від відповідності викидів до нормативних значень та особливостей виробництва. Таким чином до першої групи належать об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До другої групи належать об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об’єкти, які не належать до першої та другої груп.

В листі Мінприроди № 5/3-17/3100-16 від 01.04.2016 р. розглянуло питання щодо строку дії Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, відповідно встановлено що термін дії Дозволу на викиди для:

        першої групи, – 7 років;

        другої групи, – 10 років;

        третьої групи, – необмежений.

«Прикінцевими положеннями» Закону про атмосферне повітря встановлено: «строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до третьої групи, до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» та який на момент набрання чинності зазначеним Законом був дійсним, є необмеженим».

Який строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин

Який строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин