Новини

Визначення концентрації забруднюючих речовин

Нагадуємо, що ТОВ «Автоекоприлад» має вимірювальну лабораторію для проведення даних вимірів.

Невід’ємною складовою частиною виробничого контролю за охороною атмосферного повітря є інструментально-лабораторний метод контролю. Так, відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.

При здійсненні контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів, інвентаризації викидів, розробленні проектів технологічних нормативів тощо проводяться прямі вимірювання параметрів газопилового потоку (температури, тиску, швидкості, вмісту кисню, вологи тощо) та вмісту забруднюючих речовин на джерелах утворення, джерелах викидів забруднюючих речовин (масової концентрації або об’ємної частки забруднюючих речовин).

За результатами цих прямих вимірювань розраховуються:

  • масова концентрація забруднюючої речовини;
  • масова витрата забруднюючої речовини (за результатами вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини та об’ємної витрати газопилового

потоку);

  • масова концентрація забруднюючої речовини, приведена до нормованого вмісту кисню (за результатами вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини та об’ємної частки кисню);
  • ступінь очищення газоочисної установки (за результатами вимірювань масової витрати забруднюючої речовини на вході та виході газопилового потоку в газоочисну установку).

Таким чином, інструментально-лабораторний метод контролю (вимірювання) — це метод прямих вимірювань параметрів газопилового потоку, вмісту забруднюючих речовин безпосередньо на джерелах утворення та джерелах викидів (забруднюючих речовин) або у відібраних пробах.

  • інструментальний метод контролю (вимірювання) — метод, заснований на використанні спеціалізованих засобів вимірювальної техніки, у тому числі автоматичних аналізаторів газів, які вимірюють параметри газопилового потоку та (або) вміст забруднюючих речовин безпосередньо на джерелах утворення та джерелах викидів забруднюючих речовин.

 

  1. Стислі теоретичні відомості

1.1.При виконанні вимірювань вмісту забруднюючих речовин (ЗР) інструментальним методом (стаціонарні або переносні газоаналізатори) можуть отримуватись результати, виражені в об’ємних частках, які не залежать від температури та тиску газопилового потоку. При перерахунку результатів цих вимірювань на масову концентрацію, отримуються результати, приведені до нормальних умов: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без поправок на вміст кисню чи вологи).

— масова концентрація забруднюючої речовини А, мг/м3.

1.2.Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, у відхідних газах паливовикористовуючого обладнання приводяться до стандартних умов ( температура 273 К, тиск 101,3 кПа, сухий газ та стандартний вміст кисню). Тобто з урахуванням положення 1.1. результати перераховуються ще на сухий газ та стандартний вміст кисню. Перерахунок на сухий газ здійснюється лише в тому разі, якщо відхідні гази є вологими. А застосовані вимірювальні прилади не обладнанні системою пробо підготовки ( осушування чи охолодження або конденсатозбірник).

— приведена масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, мг/м3;

— масова концентрація забруднюючої речовини відхідних газів, приведених до нормальних умов, мг/м3;

— об’ємна частка (вміст ) вологи у вологих відхідних газах при робочій концентрації кисню в сухих відхідних газах, %.

1.3. Результати вимірювання об’ємної витрати газопилового потоку, м3/с, завжди приводяться до нормальних умов ( температура 273 К, тиск 760 мм.рт.ст.).

— об’ємна витрата газопилового потоку джерела викиду за робочих умов ( умов вимірювання).

— середня швидкість газопилового потоку м/с.

— площа перерізу газоходу, м2;

— об’ємна витрата газопилового потоку джерела викиду, приведена до нормальних умов, нм3/с.

— тиск газопилового потоку, мм.рт.ст, що визначається за формулою:

де  — атмосферний тиск, мм.рт.ст;

— статичний тиск газопилового потоку, мм.рт.ст;

— температура газопилового потоку, К, що визначається за формулою:

де  — температура газопилового потоку, ᵒС.

1.4. Значення масової витрати забруднюючої речовини, г/с, визначається як добуток значення масової концентрації цієї забруднюючої речовини та об’ємної витрати газопилового потоку, приведеного до нормальних умов, і представницьких для даного джерела утворення або викиду ЗР та приведених до одного перерізу газоходу.

де  — масова витрата компонента А (ЗР) джерела викиду, г/с;

— масова концентрація компонента А (ЗР) джерела викиду, мг/м3.

 

1.5. Розрахунок масової витрати газопилового потоку від паливовикористовуючого обладнання виконується за значенням масової концентрації забруднюючих речовин, не приведених до стандартного вмісту кисню.

 

Уразі спалювання палива – певного вмісту кисню у сухих відхідних газах, а саме – 6 % для твердого палива, 3 % для газоподібного та рідкого палива, 15 % для спалювання в камерах згоряння газових турбін та дизельних двигунів.

— приведена масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, мг/м3;

— масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, мг/м3 ;

— виміряний вміст кисню у сухих вихідних газах,%.

— стандартний вміст кисню у сухих відхідних газах,%.

 

1.6. У числових значеннях масової концентрації, масової витрати забруднюючої речовини, об’ємної витрати, швидкості, температури та тиску газопилового потоку розряд останньої цифри повинен відповідати похибки вимірювань. Заокруглення зазначених результатів вимірювань виконується за загальними правилами заокруглення.

Розряди останньої цифри результату вимірювань та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинні відповідати один одному. Наприклад . (20±1)ᵒС, (5,0±0,1) м/с, (0,18±0,02) мг/м3, (0,0130±0,0004) г/с.

 

 

 

  1. Використовувані засоби виміру

 

Вимірювач температури ИТ-1

Діапазон вимірювання — від -50 до 100 °С абсолютна похибка ±1 °С

Діапазон вимірювання – від 100 до 300 °С абсолютна похибка ±2 °С

Діапазон вимірювання – від 300 до 600 °С абсолютна похибка ±3 °С

 

Вимірювач швидкості газових потоків ИС-1

Діапазон вимірювання – від 1,0 до 20 м/с

абсолютна похибка ±(0,25 + 0,03*V) м/с, де V – числове значення середньої виміряної швидкості

 

Барометр-анероїд БАМ-1

Діапазон вимірювання – від 80 до 106 кПа , абсолютна похибка ±0,2 кПа

Газоаналізатор ОКСИ-5М-5Н.

Діапазони вимірювання:

СО – 0…200ppm(±10ppm) 200…5000ppm(±5%),

NO – 0…200ppm(±10ppm) 200…2000ppm(±10%),

NO2 – 0…300ppm(± 10ppm),

SO2 – 0…200ppm(±10ppm) 200…5000ppm(±5%),

Температура газа 0…100 °С(±1°С) 100…1000°С(±0,5%).

 

-Мановакуумметр цифровой ММЦ–200

Діапазон вимірювання:

надлишкового тиску і розрідження – від — 200 до 200 мм вод. ст. диференційного тиску – від 0 до 200 мм вод. ст.

(1мм вод. ст. = 1 кгс/м2=9,8 Па)

Абсолютна похибка ±(0,1 + 0,008*P) мм вод. ст., де Р – числове значення виміряного тиску в мм вод. ст.