Новини

СТОСОВНО  ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У ЖОВТНІ 2019  у м. Києві

Владислав Приміський

к.т.н..

 Заслужений винахідник України, директор компанії з екологічних вимірів.

У двадцятих числах жовтня  2019 р. киян і гостей міста вкрай занепокоїла ситуація з забруденням повітря  міста. Неочікувано виявилось велика купа експертів,  сайтів, журналістів, засобів масової інформації,  які пишуть про індекс якості повітря, що він начебто гірший ніж у Пекіні, наводять якісь цифри, публікують середньопотолочні дані, роблять висновки, лякають населення.

 

Автор даної публікації майже тридцять років працював в колишньому НВО «Аналітприлада»  займався розробкої спеціальних приладів- газоаналізаторів за допомогою яких і можливо проконтролювати стан забрудення повітря, і з проблемої знайомий практично і реально.  Але все по порядку:

 

  1. В України відсутній нормативний показник і поняття індекса якості повітря, історія виникнення індекса і його застосування в попередній й публікації. Тому будь які згадування про індекс якості повітря в українських реаліях беззмістовні. Поняття індекску не узаконено і говорити нема про що!!!

Однак є  санітарні нормативи основних забруднювачів повітря.  Діють  Постанови КМУ про перелік найбільш поширенних і найбільщ небезпечних забруднювачів атмосфе5ри, не вдаючись в подробиці в основному це продукти згоряння стацыонарного паливо-спалючого устаткування: ТЕС, ТЕЦ, котельні, промислові підприємства – стаціонарні джерела, і пересувні джерела – автомобілі, сільгоспмашини, будівкельні, дорожні і т.д. Конкретно основны забруднювачі:  оксиди вуглецю, азоту, сірки, вуглеводневі гази, пил —  правильна назва тверді суспендовані частинки, вбивчо небезпечний озон і ряд інших  газів.  Нормативи санітарно гігєнічні  є, а от яким чином і за допомогою  яких  приладів –газоаналізаторів і хто може  перевіряти ці нормативи, і нести відповідальність, приймати  рішення, як часто буває в Україні  невідомо, структур, начальників, екологів,  міністерств багато,  а спитати нема з кого. Технічний стан і оснащення приладами тих органів, які задіяні в цій проблемі ніякий, його просто  нема.

Є  Центральна Геофізична обсерваторія (ЦГО), яка моніторить стан забрудення, але  чи багато хто знає як саме це відбувається. По Києві стоять павільйони, в яких по  два три раза на добу автоматично на спеціальний сорбент відбирається проба  атмосфери на протязі 20 -30 хвилин. Потім раз на два три дні приходить фахівець і забирає цю пробу, везе в лабораторію  і потім і видають результат лабораторного аналізу атмосферного повітря за інтегровований проміжок часу. В режимі оn-line, надзвичайній  ситуації, вибуху, викиду дані павільйони нічим не допоможуть, в паівільйонах автоматичних газоаналізаторів нема,  зв’язку з центром для передачі даних нема, все вручну. Фахівцям ЦГО велика шана і дяка,  що завдяки їхнім даним маємо хоч якусь інтегральну інформацію про стан забруднення атмосфери.

У разі надзвичайних ситуацій працівники колишньої СЕС, зараз Центри лабораторних досліджень МОЗ  виїжджають на місці аварії з допотопними приладами виробництва СРСР, Росії (типу «Колліон», «ГАНК» і т.д)  сучасних приладів українського і закордонного виробництва на жаль майже не має.

Колишній «Вінницький завод газоаналізаторів» — яка прекрасна назва, перепрофілювали і зараз це підприємство «ФОРТ» — виробник стрілецької зброї, Київський завод «Аналіприлада» тихо припинив виробництво приладів і зараз здає приміщення в оренду. Залишився НДІ ЗАТ «Украналіт» який розробляв стаціонарні атмосферні пости контролю забруднення атмосфери, але час змінився і «Украналіт» переживає складні часи і замовників стаціонарних постів контролю забруднення атмосфери не видно.

Не останню роль, грає фактор, що усі перевіряючи екологічні органи зорієнтовані на «трубу» джерело викиду підприємства, бо підприємство   ось воно стоїть, поміряємо в трубі і оштрафуємо.  Технологічні нормативи на вміст забруднюючих речовин в димовій трубі розроблені і діють для багатьох технологічних процесів.   Є українські виробники промислових, інспекційних  газоаналізаторів для виміру забруднення в димовій трубі  в Харкові, Києві. Найбільше занепокоєння викликає застосування подібних приладів для виміру забруднення атмосфери. Це все рівно, що масу чайного пакетика вимірювати на вагах для купівлі центнеру картоплі.

Фактично потрібно мати два принципово  різним за функціоналом типу газоаналізаторів : для інспекційного короткочасного до 20хв. виміру концентрації газів в димовій трубі підприємства,  де  застосовуються газоаналізатори на електрохімічних, напіпровідникових, термокаталітичних сенсорах і де велика концентрація компонентів забруднювачів   і чутливість приладу не так критична і газоаналізатори,  які контролюють стан забруднення атмосфери, по суті фонові значення слідів забруднювачів.     На перший погляд  і то і то газоаналізатор, але різниця там як приблизно між  ВА3 2101 і сучасним «Феррарі»  Формули 1 обидва автомобілі , але відмінності і оснащення:  небо і земля.  Так і газоаналізатори на «трубу» одні принципи, умови експлуатації режими і обслуговування, а атмосферні газоаналізатори це наукові  прилади, які працюють без перерви і  цілодобово і реалізують складні надчутливі  фізики-хімічні методи газового аналізу: інфрачервоний, хемілюмінесцентний, флуоресцентний, полум’яно-іонізаційний, фотоіонізаційний, термомагнітний  і  т.д. ( До речі в НТУУ КПІ є супер кафедра з назвою –« Наукові, аналітичні, екологічні прилади та системи –НАЕПС). Виготовлення, розробка,експлуатація, метрологія  таких атмосферних газоаналізаторів надзвичайно складна, науково- технічна задача, особливо в плані експлуатаційної підтримки і метрологічного забезпечення.  Є європейські  нормативи які чітко вказують яким методом газового аналізу, потрібно вимірювати той чи інший забруднювач атмосфери.

  1. По суті з технічної точки зору саме головне в проблемі контролю забруднення повітря,   це газоаналізатори, бо саме прилад  об’єктивно і  без людського фактора виступає в ролі носія надважливої інформації про рівень забруднення.  І ще дуже важлива особливість,  як правило один забруднюючий компонент – один окремий газоаналізатор, тобто якщо потрібно проконтролювати 6-7 забруднювачів, то потрібно використати 6-7 окремих автоматичних газоаналізаторів кожен на свій компонент.

Зараз інформаційні сайти  пишуть і говорять про що завгодно стосовно забруднення атмосфери,  але не про прилади,  а ті  інформаційні ресурси які надають дані про стан забруднення ніяк не вказують, як проходили вимірювання, за допомогою яких газоаналізаторів і головне чи мають вони свідоцтво про калібрування від держаних метрологічних служб. Без метрологічного свідоцтвапро калібрування   газоаналізаторів  усі вищенаведені дані про забруднення   повна профанація . 

 

На жаль в країні не були розроблені  стандарти, нормативи, методики, вимоги: якими приладами, на яких методах,  можливо конролювати стан забрудення атмосфери. Загалом треба брати європейські підходи, методики, прилади, режими експлуатації.

У  різних регіонах країни  намагаються побудувати регіональні  мережі забрудення атмосфери, але внаслідок відсутності загальнодержавних  вимог до приладової частини таких систем, їх ефективність і достовірність  викливає  викликає великий сумнів.  Однією з основних причин є певний гуманітрно-біологічний ухил екологічних чиновників і державних структур відсутність розуміння, що більшість  екологічних проблем починається з вимірювання фізичних значень забрудення:

« Висока радіація – треба міряти дозіметром і тільки потім проводити якісь заходи, з димової труби валить сажа- треба спочатку поміряти,   а потім ставити фільтри, погана вода- спочатку треба поміряти рівень кисню, завислих частинок, важких металів і потім визначатись пити, чи не пити, чистити, фільтрувати».

Будь яка проблема  забрудення  довкілля,   не тільки  повітря,  повинна починатись з вимірювання, моніторингу значень цього забрудення. На жаль розуміння необхідності залучення фахіців в галузі аналітичного екологічного приладобудування і метрологів до вирішення більшості екологічних проблем відсутнє, тому і маємо такі результати. Класичний приклад з армійського життя:  про зв’язківців згадують тільки тоді коли зв’язку нема.

 

 

  1. Якій вихід і що робити, з контролем атмосфери у містах, регіонах.

У більшості  країн світу як у Європі, так і в Америці, Азії створені і функціонують міські і  загальнодержавні мережі автоматизованих стаціонарних станцій контролю забруднення атмосфери викидами, промислових підприємств, енергетичних об’єкті , транспортних засобів, також фіксуються метеопараметри, радіоактивність довкілля.       Станції, як правило,  представляють собою автономні пости встановлені по території країни, по попередньо узгодженому  на державному рівні геоінформаційному ситуаційному плані екологічно проблемних регіонів. Пости  працюють автоматично, цілодобово,  мають необхідні системи енергоживлення, укомплектовані  відповідними засобами вимірювання, блоками накопичення оброблення і передачі вимірювальної інформації. Основою автоматизованих постів є високочутливі газоаналізатори, які відповідно налаштовані на вимірювання відповідного токсичного забруднювача, як правило це продути горіння у технологічних процесах промисловості, енергетиці, транспорті.

Вимірювальна інформація від  газоаналізаторів станції передається як на цифрове табло яке встановлене окремо від   станції, так і по каналам мобільного зв’язку на екран монітора комп’ютера замовника,  регіональний і національний центри моніторингу. Саме останній варіант, мобільної передачі вимірювальної інформації найбільш поширений у країнах ЕС.

 

 

Станції встановлюються в містах, на вулицях, входах станцій метро, стадіонах, портах, вокзалах, а інформація про забруднення довкілля накопичується в відповідних центрах.

Пости контролю пройшли еволюційний шлях конструктивного розвитку, на перших етапах: 90 років минулого століття, початок цього століття, пости представляли собою металеві або цегляні приміщення (по суті павільйони) площею 10-15м2, де розміщувались прилади, кондиціонери, обігрівачі, підводились дротові телефонні лінії, по яким передавалась інформація, міг розміститись оператор. І зараз такі стації функціонують в скандинавських країнах  в умовах  низьких температур -25о  і нижче.

З розвитком аналітичного, екологічного приладобудування,  електронних

комплектуючих, комп’ютерної техніки, розвитку можливостей мобільних операторів зв’язку  по передачі  значних обсягів інформації,   створені портативні стації контролю довкілля ,     які монтуються на стінах  будівель, освітлювальних електроопорах, тунелях , портах і т.д.

В Таблиці  наведені технічні характеристики найбільш типового варіанту комплектації портативної західно- європейськой станції Air pointer (Повітряний  конроль)  Оксидів азоту (NO/NO2/NOx), Оксид вуглецю (CO), Діоксид сірки(SO2), Озон (O3), Пилу,   згідно  вимог нормативів   ЕС.     Передбачена можливість  підключення інших газоаналізаторів для виміру  — вуглеводнів, аміаку, сірководню, пил і т.д. Використовуються методи вимірювання: інфрачервоний, хемілюмінесцентний, флуоресцентний, фото-іонізаційний, полум’яно-іонізаційний і т.д. прийняті в ЄС, (номера методик вказані в Таблиці). Станція комплектуюється також  системою контролю метеопараметрів. Рис.1

airpointer

 

                                                                                               Таблиця

Метеорологічні  параметри
Швидкість повітря:
0 –– 60 м/сек
Температура: от – 52 до + 60°С
Тиск 600-1110 кПА
Вологість  0 –– 100%
Шум  40-115 Дб
Габарити: 800 мм x 600 мм x 500 мм (орієнтовно)
Масса: от 35 до 70 кг (в залеж-ності від конфігурації)
Живлення: ~ 230В, 350Вт, Запобіжники 10А
Конфігурація:
Комбінація від  1 до 4 газооаналізаторів і  метеосенсорів можлива подальша модернізація

Рис.1. Функціональна схема станції

Газоаналітичні вимірювальні канали
Газ

 

Метод  вимірювання,  № методики  визнаний  в ЄС Діапазон вимірювання Чутливість Дрейф
сигналу
Оксиди
азоту (NO/NO2/NOx)
Хемілюмінісцентний
(СLD)(EN14211)
0–– 20 ррм 0,4 ррb < 2.0 % показів
шкали /7 днів
Оксид вуглецю (CO) Інфрачервоний  недисперсний

(NDIR)

(EN 14626)

0-10-1000 ррм 0,04 ppm < 2.0 %
показів
шкали/7 днів
Діоксид сірки
(SO2)
Ультра-фіолетовый
флуоресцентниый( NDUV)(EN 14212)
 

0–– 10 ppm

 

 

         0,5 ppb < 2.0 %
показів
шкали/7 днів
Озон (O3) Ультра-фіолетова фото-метрія

(EN 14625)

0–– 20 ppm 0,5 ppb < 2.0 %
показів
шкали/7 днів
Пил Нефелометричний

(PM2,5/ PM10),

0– 2500 мг/м3 1мкг/м3 < 2.0 %
показів
шкали/7 днів
Додаткові можливості:

1.Для виміру випаровувань ацетону, бензину, толуол, формальдегід  і інших органічних сполук  можлива дооукомпектація (за окремим замовлення) відповідним газоаналізатором на  фотоіонізіційному  методі газового аналізу.

2. Також можливий вимір аміаку (NH3)  і сірководню (H2S) з використанням каталітичних перетворювачів (конверторів) для подальшого застосування відповідно хемілюмінесцентних і флуоресцентних газоаналізаторів.

3. Передбачена можливість встановлення в станцію  вимірювачів шуму і радіоактивності

 

 

            Основні   експлуатаційні переваги  Air pointer :

—  Простота у використанні та обслуговуванні;

—  Низьке енергоспоживання — 350 Вт, при ~ 220В;

—  Міцний, пило волого непроникний корпус;

—  Відсутність спеціальних вимог до місця установки;

—  Можливість доступу до інформації за допомогою веб-браузера.

— Прилади станції готовий до експлуатації відразу після установки і підключення (plug & play)

Станція Air pointer рис.2, рис 3 оптимальний інструмент для контролю зон санітарного забруднення периметрів промислових підприємств, сміттєзвалищ, ТЕС, атмосфери закритих приміщень — театри, спортзали, конференц-зали, підземні сховища, бомбосховища, склади, тунелі, паркінги, каналізаційні системи. Станція може бути використана для оснащення мобільних комплексів при контролі зон аварійних ситуацій пов’язаних з різними техногенними подіями в промисловості і на транспорті. Дозволяє  вимірювати концентрацію CO, O3, SO2 і NO/NO2/NOх за допомогою автоматичних газоаналізаторів, що працюють на стандартних оптичних методах (інфрачервоному, флуоресцентному, хемілюмінесцентному) і в широкому діапазоні концентрацій.

Конструкція станції  виконана так, що дозволяє легко підключити і додаткові газоаналізатори на інші гази. Вимірюються також метеопараметри довкілля: швидкість і напрям вітру, вологість, тиск. Станція дає можливість швидко і адекватно реагувати на будь-які події, що викликають забруднення повітря. З допомогою  станцій можна створити регіональну мережу моніторингу атмосферного повітря. Станцією на місці вимірювань в автоматичному і безперервному режимі здійснюється моніторинг навколишнього середовища, із збереженням у своїй пам’яті даних за багато років вимірювань. Доступ до цих даних, а також внутрішнім параметрам приладу можливий по провідного або бездротового зв’язку через модем (GSM, GPRS, UMTS) або мережу (пряме, кабельне чи радіо з’єднання). Надійний зовнішній антивандальний корпус має систему підтримки температури і повну інфраструктуру класичної вимірювальної станції. Працює з будь-яким веб-браузером (для доступу до даних). Легкий монтаж, запуск в експлуатацію, мобільність, модульна конструкція і сучасний інтерфейс дають можливість користувачеві не тільки працювати сьогодні, а й модернізувати станцію відповідно до нових вимог.

airpointer2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Рис. 2.,3   Станції  контролю забруднення атмосфери.

Досвід експлуатації закордонних станцій показав необхідність подальшого технічного, регламентного і метрологічного  супроводження експлуатації станції її розробником, або його відповідно підготовленим   представником, які мають фахово   підготовлених спеціалістів, обладнання, досвід.

На сьогоднішній день в Україні відсутня мережа автоматичних станцій, що вказує на відсутність уваги до цього важливого питання центральних і місцевих органів влади. В європейських країнах, (Швеція має 160 автоматичних станцій, у Москві 36 станцій) такі мережі почали створюватись з кінця 80 років і майже всі країни мають відповідні національні центри, які об’єднані на загально європейський рівень.

 

                     Обсяг вимірювальної інформації

Кожна станція видає вимірювальні сигнали по десяти основни забруднювачам і метеопараметрам.  Результати вимірювань оновлюються кожні три хвилини. За годину  20х10 =200 результатів за добу 4800, за рік  1752000 результатів вимірювання тільки з однією станції , для 40  станцій ( Москва , Берлін ) -7008000 результатів. Для декілька  сотень  станцій в країні відповідно обсяги інформації зростають пропорційно.

Повинен бути проведений:

Архівація і накопичення результатів;

Визначення індекса забруднення повітря;

Системний аналіз  тенденцій змін  по окремим забруднювачам;

Прогнозна оцінка по окремим забруднювачам;

Контроль і попередження небезпечних ситуацій, видача рекомендацій

для управлінських структур.

Інформаційний скрін-шот  з центра обробки  вимірювальної інформації зі станції контрою довкілля в  Берліні станом  на 24.10.19 на рис.4,

http://aqicn.org/city/germany/berlin/ . Информація видається на восьми мовах:  англійська, російська , китайська, корейська, японська і т.д.

 

berlin

 

       А тепер найбільш цікаве і головне одна така станція коштує від 80,0 до 120,0 тисяч євро. Мережа з десяти станцій:  по одній на кожен район Києва коштуватиме близько одного  мільйона  євро.  Тільки щорічна метрологічна процедура по отриманню калібрувальних метрологічни свідоцтв  обійдеться сотню тисяч грн.

З одного боку значні кошти з іншого, можливо мобілізувати ресурси на кожного киянина це менше одного євро. Бізнес в рекламних цілях може вкласти гроші в іменні станції.  Можливо звернути увагу представників влади, які часто ведуть переговори з німецькими коллегами конкретно допомогти у створенні аналогічної мережі  у місті.    Подібні станції розробляють і інші закордонні виробники.

 

Дуже цікаву розробку суперпортативної станції контролю атмосфери розробили англійськи спеціалісти, працює у Лондоні,  на напівпрвідникових, електохімічних, темокаталітичних сенсорах система-   AQMesh

 

ПОРТАТИВНА БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРИ

AQMesh

AQMesh — це система контролю якості повітря з невеликими електрохімічними датчиками для вимірювання якості повітря в приміщеннях і на відкритому повітрі, що пропонує локалізовану інформацію про якість повітря і аналіз даних в режимі реального часу. AQMesh вимірює ключові забруднювачі в атмосферному повітрі, використовуючи кращу технологію малих електрохімічних датчиків в поєднанні із запатентованою обробкою даних, отриманої в результаті великих глобальних порівнянь даними. Продукт поєднує в собі надійну апаратну платформу з опціями бездротового зв’язку, GPRS-зв’язком, хмарної обробкою даних і безпечним онлайн-доступом. AQMesh виробляється у Великобританії і має виключно високу якості, грунтуючись на багаторічному досвіді розробки обладнання для моніторингу навколишнього середовища в суворих умовах і відповідно до міжнародних стандартів.

 

Характеристики

Вимірює  токсичні гази NO, NO2, NOx, O3, CO, SO2 і H2S за допомогою електрохімічних датчиків останнього покоління.

Додатковий моніторинг  париникового газу CO2 за допомого ынфрачервоного датчика NDIR

Вимірює частки пилу:   PM1, PM2.5, PM10 і TPC за допомогою світлорозсіючого оптичного лічильника часток пилу.

Вимірює відносну вологість, температуру стручка, атмосферний тиск і шум.

Додатковий метеорологічний датчик для вимірювання швидкості і напряму вітру.

Різні варіанти електричного живлення, в тому числі акумулятор і сонячна батарея на замовлення.   Бездротовий мобільний  зв’язок.

Безпечний онлайн-доступ до даних.

Широко підтверджена продуктивність і точність в польових умовах в порівнянні з еталонним устаткуванням

 

aqmeshsmall

AQMesh Приклади Застосування

 

AQMesh може застосовуватися в різних місцях. Оскільки цей тип продукту є настільки новим,то  фахівці-практики тільки починають цінувати способи, якими кращі дані — висока тимчасовий дозвіл і високу просторову роздільну здатність — можуть відкривати нові додатки. Цей список — тільки початок недорого моніторингу якості повітря.

 

 

ТРАНСПОРТ

Приклади застосування AQmesh:

 aqmesh23

Сучасні інтелектуальні транспортні системи призначені для ефективного  контролю  і зниження впливу промисловості транспорту на навколишнє середовище. Це включає в себе контроль  шуму, забруднення частинок і газів.

 

Звичайні системи моніторингу якості повітря часто занадто великі і складні для установки в місцях, де необхідний моніторинг, таких як транспортні  розв’язки і мости, завантажені магістральні дороги. У цьому варіанті висока точність датчиків має другорядне значення, головне   достовірна вимірювальна інформація  про тренди і можливість розміщення в декількох місцях уздовж основних доріг.

 

 

AQMesh є ідеальним рішенням для цього типу дорожньому моніторингу, так як вони малогабаритні  і працюють від батареї. Дані  вимірювань в реальному часі реальному часі передаються в центр управління трафіком. Потім ці тенденції можна порівняти з потоком трафіку і метеорологічною інформацією, щоб дати можливість менеджерам по дорожньому руху краще зрозуміти умови, що призводять до викидів забруднюючих речовин, і, таким чином, як мінімізувати і запобігти їх у майбутньому.

Перевірка рівня забруднення в транспортному тунелі і вентиляційній шахті для підтвердження ефективності.

Підтвердження того, що забруднення уздовж автобусних маршрутів поліпшується за рахунок поліпшення обробки вихлопних газів в місцевому автобусному парку.

Віднесення місцевого забруднення навколо аеропорту до джерел авіації і трафіку.

Ефекти вуличного каньйону — вимір забруднення через дорогу, щоб зрозуміти

внесок місцевих (транспортних) джерел і більш широке фонове забруднення

Інтелектуальна міська інтеграція.

aqmesh34

 

Промисловість

 

Розподіл забруднення за джерелами — встановлення джерела забруднення певного профілю.

Встановлення, де і коли промисловий шлейф торкнувся землі.

Моніторинг периметра підприємства навколо промислового майданчика.

aqmesh aqmesh2

Охорона здоров’я

 

Мобільний моніторинг (пішки) навколо міського маршруту, щоб зрозуміти найбільш забруднені зони.

Моніторинг забруднення на різних рівнях до міського висотної будівлі, щоб зрозуміти вплив на житлові будівлі з  відкритими вікнами.

Оцінка впливу забруднюючих речовин на працівників  офісів , шкіл, лікарень, житлової забудови за допомогою моніторингу якості повітря всередині і зовні приміщень

 

 

Система контролю якості повітря AQMesh з малими датчиками AQMesh — це перевірений моніторинг якості повітря для зовнішніх приміщень, розроблений і виготовлений у Великобританії компанією Environmental Instruments Ltd і підтримуваний в усьому світі через глобальну мережу дистриб’юторів. Він був розроблений, щоб запропонувати надійну і просту у використанні систему моніторингу якості повітря, яка може надавати локалізовані свідчення в реальному часі, підвищуючи точність і обсяг збору даних про якостей.

     Єдине,  що викликає певне занепокоєння стосовно станцій   AQMesh є не зовсім чітко прописані метрологічні процедури, що ускладнює  експлуатацію.

 

ВИСНОВКИ

 

      Необхідні відповідні управлінські рішення про запроводження реальної системи моніторингу у регіоні, місті. Визначити виробника постачальника, вимірювальних приладів- станцій контролю атмосфери,  газоаналізаторів, приладів контролю метеопараметрів.  Отримати пітримку від закордонних партнерів: приладами, методиками, консультаціями.

       Головне залучити реальних фахівців, а не освоювачів бюджетних коштів.

Розуміти що система моніторингу не на рік, два,  а назавжди, визначитись з місцями установки станцій (постів). Визначити фахову компанію, яка буде монтувати і екплуатувати в подальшому систему. Щорічне  метрологічне  калібрування станції згідно вимог Закону України «Про метрологію і метрологічну дільність».  

       Принципово вирішити,  що робити з вимірювальною інформацією за результатами моніторингу: забороняти рух автотранспорту (парні,  непарні номери  авто для поїздок авто відповідно в парні і непарні дня тижня- так раоблять багато країн), обмеження діяльності промпідприємств, при досягення критичного стану забруднення довкілля, перехід на альтернативи види палива, стимулювання електротранспорту.

      І саме головне – тільки систематичне, роками, цілодобове вимірювання забруднення довкілля за допомогою приладів може надати масив інформації для прийняття управлінських рішень, і вибору населення де жити і чим дихати.

       Опиратись виключно на офіційну інформацію:  Гідромету, МОЗ, ЦГО, МНС  і пам’ятати  знаменитий вислів Цицерона: «Все пройде,  і це також пройде», смог розсіється, туман розтане, сонце зійде, а забруднення буде наростати, бо ніхто не відмовиться від автомобілів, теплих батарей опалення, електрики в домах, водопроводу в квартирах, смартфонів які потрібно заряджати,  а всі ці комфортні умови і послуги приводять до   прогресуючого шаленими темпами забруднення атмосфери  і це реалії сьогодення.

 

 

 Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і  копіювання інформації без письмового дозволу ТОВ «Автоекоприлад» заборонено.