Новини

Сталий розвиток в екології

Автор: Крот Юлія

 

  1. Що таке мотивація споживачів для сталого розвитку?

Мотивація споживачів – це свого роду заохочення до змін власних пріоритетів для досягнення цілей сталого розвитку. Такі заохочення можуть бути як матеріальними, наприклад такі як зменшення оподаткування чи надання пільг або «зелених» кредитів, такі і не матеріальними, що може виступати в роді репутації компанії чи продукту та просування на більш високий рівень товару чи послуги. Також це можуть бути політичні мотивації – надання широких можливостей утворень високорівневого регіонального бізнесу для розширення економічного простору.

  1. Екологічні кризи. Чи можна вважати сучасну економічну світову кризу, яка загострюється на фоні пандемії COVID-19, кризою уявлень про сталий розвиток? Чи будуть актуальними чинні цілі сталого розвитку надалі чи з’являться нові цілі?

Екологічні кризи почались з моменту, коли людина почала втручатись у природу, тобто обробляти землю, споживати ресурси в більшій кількості чим вони відновлюються та повністю знищувати екосистему, перетворюючи її на урбанізовану. З глобальних екологічних криз можна виділити кризу індустріального періоду, під час масового видобутку вугілля та сталеварної промисловості, коли вперше був запроваджений екологічний штраф, за паління вугіллям у Лондоні, тому що смог у повітрі був занадто густий. Наступні екологічні кризи стосувались воєнного періоду, так як в ті часи було зруйновано тисячі унікальних екосистем та порушені всі зв’язки живої природи на тих екотопах, де велись бойові дії.  І остання криза – це сучасна, яка за словами деяких американських та лондонських вчених стоїть на точці не повернення. Звичайно на базі економічної кризи сьогодення відбувається загострення проблем поставлених під час розгляду цілей сталого розвитку.  Якщо говорити про вплив на природнє середовище, то тут можна спостерігати лише позитивні зрушення ( дельфіни в Венеції і тд. ), якщо говорити про подолання бідності, як перша ціль сталого розвитку, то ситуація така: в Україна на разі 2 млн безробітних, та тисячі людей, які примусово за власний рахунок взяли відпустки. Хоч і уряд говорить про те, що українці ще місяць зможуть протриматись на карантині, але це в розрахунку на зарплатню 8 тисяч на одну особу. Мінімальна зарплатня ж становить 5 тисяч, при цьому не всі її отримують по вище згаданим причинам. Ціль третя про міцне здоров’я не потребує дискусії, так як настали часи пандемії, Ціль8 та 9 про гідну працю та економічне зростання максимально пригнічена через світову економічну кризу та обвал цін на нафту через максимальне скорочення використання ресурсу. Мільйон фірм та підприємств збанкрутілі. До цілей сталого розвитку, які зараз представлені на перше ж місце потрібно ставити економічне зростання для подолання проблем бідності, рівноправ’я, доступної енергії і тд.

Сталий розвиток в екології

  1. Чи буде зростати глобальний ринок «екологічних» товарів та послуг? Чи можуть ці товари та послуги стати драйвером новітнього екологічного зростання для України та світу?

Ринок екологічних товарів і послуг однозначно буде зростати і розвиватись, але ці товари не будуть драйвером екологічного зростання для України, на світовому ж ринку можливо такі послуги стануть вагомими, але не драйвером. На сьогоднішній день згідно  з чинним законодавством України, кожен суб’єкт господарювання повинен мати дозвіл на викиди, водний паспорт та декларацію про відходи. В 90 відсотках випадків цими питаннями займають підприємства з надання екологічних послуг. Конкуренція в Україні в цій сфері досить не велика, приблизно 6-10 підприємств беруть участь в тендері на замовлення. Якщо порівнювати з 2010 роком, то такої конкуренції не існувало, і такого роду послуги надавали державні структури. Це свідчить про стрімкий розвиток ринку екологічних послуг в Україні. Так як екологізація підприємств та відповідність новим екологічним стандартам є досить стрімким і популярним ( так як являється рушійною силою для створення іміджу підприємства і збільшення собівартості товарів та послуг), відповідно і підвищується роль екологічних послуг. Тому зараз ми можемо спостерігати утворення нового ринку екологічних послуг, про панування цієї сфери економіки між іншими ще рано говорити. На думку Н. Ф. Реймерса, екологічний ринок – це підпорядкована законам вартості, попиту й пропозиції сфера трудового та товарно-грошового обігу, де вільно формуються попит, пропозиція й ціна на продукцію природоохоронного призначення.

  1. Чи можливо і в який спосіб запобігати конфліктам інтересів при наближені до сталого розвитку?

Найбільші конфлікти інтересів виникають при розподіленні бюджету. Питання чи варто виділяти на збереження навколишнього середовища ті гроші, які можуть допомогти в зростанні економічного добробуту країни? Такі питання можуть не визивати конфліктних ситуацій лише в розвинених країнах, для України ж це досі важке питання. Тут конфлікт можна вирішити залученням іноземних інвестицій та участь в міжнародних програмах. Так наприклад Біосферний Карпатський Заповідник в свій час забезпечувався коштами Німецького уряду. Конфліктність також виникає і загострилась сьогодні в енергетичних сферах між зеленою енергетикою та традиційними джерелами енергії. З одного боку екологічне чисте виробництво, з іншої більш забруднююче, але стабільне та дешеве. Вирішення проблеми існує для України, так як вводиться енергетичний шлях продажу в Польщу і далі в країни Європу, тому заміна одних джерел іншими не відбувається.

Сталий розвиток в екології

Сталий розвиток в екології

  1. Індекси та індикатори сталого розвитку, застосування індикаторів сталого розвитку.

Індикатором сталого розвитку є певні критерії і показники для досягнення поставлених цілей сталого розвитку. Так індикаторами наприклад для завдання підвищення продуктивності сільського господарства є продуктивність праці, тобто тис. доларів на одного зайнятого, а індексами для цього завдання є  відсоток утвореної сільськогосподарської продукції та виробництво харчової продукції. Тобто індекси – це цільові показники. У світі існують деякі розробки оцінки показників сталого розвитку. Так наприклад система еколого-економічного обліку показує залежність між станом навколишнього середовища і економічним благополуччям країни.