Новини

Що таке нове екологічне  поняття Fit for 55% (Фіт 55%) і як це вплине на екологію Європи.

В липні 2021 Європейська Комісія прийняла пакет дій і  пропозицій щодо приведення політики ЄС у галузі клімату, енергетики, землекористування, транспорту та оподаткування для зменшення чистого викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. Європейський континент радикально повертається до сталого розвитку. Пакет дій фіт 55% являє собою законодавчі акти та пропозиції по досягненню цілей по зменшенню викидів. Це буде мати не аби який вплив на економіку Європейських країн, але ці витрати мають на меті зупинити безвідповідальну експлуатацію нашої планети.

 

Все ж таки які основні ідеї та пропозиції входять до екологічної програми фіт 55%

 

Система торгівлі викидами ЄС (ETS) встановлює ціну на вуглець та щороку знижує обмеження викидів з певних галузей економіки. За останні 16 років ця система успішно знизила викиди від виробництва електроенергії та енергоємних галузей на 42,8%. Сьогодні Комісія пропонує ще більше знизити загальний ліміт викидів та збільшити щорічні темпи скорочення. Комісія також пропонує поетапно скасувати квоти на безкоштовні викиди для авіації та привести їх у відповідність до глобальної схеми компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації (КОРСІЯ) та вперше включити викиди від судноплавства до ЄТС ЄС. Для вирішення проблеми відсутності скорочення викидів на автомобільному транспорті та будівлях створена окрема нова система торгівлі викидами для розподілу палива для автомобільного транспорту та будівель. Комісія також пропонує збільшити розмір Фонду інновацій та модернізації.

 

 

Щоб доповнити значні витрати на клімат у бюджеті ЄС, держави-члени повинні витратити всю свою виручку від торгівлі викидами на проекти, пов’язані з кліматом та енергетикою. Спеціальна частина доходів від нової системи автомобільного транспорту та будівель має спрямовувати на можливий соціальний вплив на вразливі домогосподарства, мікропідприємства та користувачів транспорту.

 

 

Регламент розподілу зусиль встановлює посилені цілі зменшення викидів для кожної держави-члена для будівель, автомобільного та внутрішнього морського транспорту, сільського господарства, відходів та малих галузей. Визнаючи різні вихідні точки та можливості кожної держави-члена, ці цілі базуються на їх ВВП на душу населення, з урахуванням коригувань, що враховують економічну ефективність.

 

 

Держави-члени також поділяють відповідальність за виведення вуглецю з атмосфери, тому Положення про землекористування, лісове господарство та сільське господарство встановлює загальну ціль ЄС щодо виведення вуглецю природними поглиначами, що еквівалентно 310 млн. Т викидів CO2 до 2030 р. Держави повинні доглядати та розширювати поглиначі вуглецю для досягнення цієї мети. До 2035 року ЄС повинен прагнути досягти кліматичної нейтральності у секторах землекористування, лісового та сільського господарства, включаючи також сільськогосподарські викиди, що не входять у СО2, такі як викиди від використання добрив та тваринництва. Лісова стратегія ЄС спрямована на поліпшення якості, кількості та стійкості лісів ЄС. Він підтримує лісівників та лісову біоекономіку, зберігаючи при цьому заготівлю деревини та використання біомаси стійким, зберігаючи біорізноманіття, та викладаючи план посадки трьох мільярдів дерев у Європі до 2030 року.

 

Що таке нове екологічне поняття Fit for 55%

Що таке нове екологічне поняття Fit for 55%

На виробництво та використання енергії припадає 75% викидів у ЄС, тому прискорення переходу до екологічно чистої енергетичної системи є вирішальним. Директива про відновлювану енергію встановить підвищену мету виробляти 40% нашої енергії з відновлюваних джерел до 2030 року. Всі держави-члени будуть сприяти цій меті, а також пропонуються конкретні цілі щодо використання відновлюваної енергії у транспорті, опаленні та охолодженні, будівлях та промисловості . Для досягнення як наших кліматичних, так і екологічних цілей посилюються критерії стійкості використання біоенергетики, і держави-члени повинні розробити будь-які схеми підтримки біоенергетики таким чином, щоб дотримуватися каскадного принципу використання деревної біомаси.

 

 

Щоб зменшити загальне споживання енергії, скоротити викиди та подолати енергетичну бідність, Директива про енергоефективність встановить більш амбіційні щорічні цілі зменшення споживання енергії на рівні ЄС. Це допоможе визначити національні внески та майже подвоїть річне зобов’язання щодо економії енергії для держав-членів. Державний сектор повинен буде щороку реконструювати 3% своїх будівель, щоб прогнати хвилю реконструкції, створити робочі місця та зменшити використання та витрати енергії на платника податків.

 

Що буде з автотрнспортом на бензинових і дизельних двигунах?

Потрібна комбінація заходів для подолання зростання викидів на автомобільному транспорті, що доповнює торгівлю викидами. Посилення стандартів викидів CO2 для автомобілів та фургонів прискорить перехід до пересування з нульовими викидами, вимагаючи зменшення середніх викидів нових автомобілів на 55% з 2030 року та 100% з 2035 року порівняно з рівнем 2021 року. Як результат, усі нові машини, зареєстровані станом на 2035 рік, будуть з нульовим рівнем викидів. Щоб забезпечити можливість водіям заряджати або заправляти свої транспортні засоби в надійній мережі по всій Європі, переглянуте Положення про інфраструктуру альтернативних видів палива вимагатиме від держав-членів розширення зарядної потужності відповідно до продажів автомобілів з нульовими викидами та встановлення пунктів зарядки та заправки регулярні інтервали на основних магістралях: кожні 60 км для електричної зарядки та кожні 150 км для заправки воднем.

 

 

Податкова система на енергоносії повинна захищати та вдосконалювати Єдиний ринок та підтримувати зелений перехід, встановлюючи правильні стимули. Перегляд Директиви про оподаткування енергоресурсів пропонує узгодити оподаткування енергетичних продуктів з енергетичною та кліматичною політикою ЄС, сприяючи чистим технологіям та усуваючи застарілі пільги та знижені ставки, які в даний час заохочують використання викопного палива. Нові правила спрямовані на зменшення шкідливих наслідків конкуренції з оподаткування енергоносіїв, допомагаючи забезпечити доходи держав-членів від зелених податків, які є менш шкідливими для зростання, ніж податки на працю.

Що таке нове екологічне поняття Fit for 55%

Що таке нове екологічне поняття Fit for 55%

 

Нарешті, новий Механізм регулювання вуглецевого кордону встановить ціну вуглецю на імпорт цільового вибору продуктів, щоб гарантувати, що амбіційні кліматичні дії в Європі не призведуть до „витоків вуглецю”. Це забезпечить, щоб скорочення викидів у Європі сприяло глобальному зниженню викидів, замість того, щоб витісняти вуглецеве виробництво за межі Європи. Він також спрямований на заохочення промисловості за межами ЄС та наших міжнародних партнерів робити кроки в тому ж напрямку.

 

Усі ці пропозиції пов’язані та доповнюють один одного. Європі потрібен цей збалансований пакет та доходи, які він приносить, щоб забезпечити перехід, який зробить Європу справедливою, зеленою та конкурентоспроможною, рівномірно розподіляючи відповідальність між різними секторами та державами-членами та надаючи додаткову підтримку там, де це доречно.