Новини

Роз’яснення щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

У багатьох підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців,виникають питання в сфері виконання екологічних обов’язків а саме отримання дозволу на викиди.

Найбільш частіше у підприємства виникає питання про доцільність отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозвіл на викиди повинно мати усі суб’єкти господарювання, що мають стаціонарні джерела викидів. До стаціонарних джерел забруднення атмосфери відноситься — підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої  просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

 

Дозвіл на викиди видається на основі «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами».

Суб’єкт господарювання для розроблення «Документів,у яких обґрунтовуються обсяги викидів…», може залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів. В свою чергу «Документів,у яких обґрунтовуються обсяги викидів…» розробляються га основі зареєстрованого «Звіту з інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»

 

Термін дії дозволу на викиди забруднюючих речовин

Для об’єктів І групи – сім років

Для об’єктів ІІ групи – десять років

Для об’єктів ІІІ групи – необмежений

Без отриманого дозволу на викиди підприємство не має право на здійснення господарськоїдіяльності.