Новини

Причини перероблення/переоформлення Дозволу на викиди. Законодавче підґрунтя

Основними причинами для перероблення / переоформлення дозволу на викиди є зміна кількості джерел викидів на підприємстві; зміна кількісних або якісних показників викидів та/або параметрів існуючих джерел викиду. В разі якщо об’єкт з джерелами викидів було придбано/отримано внаслідок припинення діяльності юридичної чи фізичної особи-підприємця власника джерел викидів також необхідно робити Дозвіл на викиди

Законодавчим підґрунтям причин є наступні постанови та накази:

Номер Наказ/Постанова, дата прийняття,назва, ким впроваджений Витяг з тексту Наказу/Постанови
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

 

НАКАЗ №7 від 10.02.95

Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0061-95

1.8. Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємство проводить в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів Мінекобезпеки України.

У випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, підприємство, при необхідності, проводить інвентаризацію викидів в повному обсязі або вибірково без відповідних вказівок вищезазначених органів і представляє звіт в органи Мінекобезпеки України.

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

 

НАКАЗ №108 від 09.03.2006

Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06

1.4 У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.

1.3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (далі — Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід’ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди.

Кабінет міністрів України

 

ПОСТАНОВА №302 від 13 березня 2002 р.

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які отримали такі дозволи

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF

10. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:·         звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

·         припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;

·         припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

 

Переробка / переоформлення документів фактично є розробкою повного пакету документів для отримання Дозволу на викиди. Більш детально з розробкою документів для отримання Дозволу на викиди можна ознайомитись тут