Новини

НОВА РЕДАКЦІЯ  ЗАКОНУ УКРАЇНИ

9.07.22  «Про охорону атмосферного повітря»

                     Основні зміни для суб’єктів господарювання:

 

1  Стаття 10. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо охорони атмосферного повітря

вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

—  обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі -дозволи на викиди);

НОВА РЕДАКЦІЯ  ЗАКОНУ УКРАЇНИ

НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

  1. Стаття 11 Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел

 

У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до зазначених дозволів вносяться зміни.

 

    Суб’єкт господарювання щороку подає до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Подання звіту та його розміщення на інтернет-ресурсі дозвільного органу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

 

ДОКУМЕНТИ  ДЛЯ  ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ  НА  ВИКИДИ

Стаття 111. Видача, відмова у видачі, анулювання дозволу на викиди та призупинення господарської діяльності суб’єкта господарювання

Для одержання дозволу на викиди суб’єкт господарювання, об’єкт якого

належить до першої групи…. подаєв Міндовкілля, або через ЦНАП, а суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи до Обласного Департаменту екології або через ЦНАП:

документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, оформлені відповідно до вимог, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в паперовій та/або електронній формі;

відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із зазначенням адреси обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до яких можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля;

повідомлення обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.