Новини

Нововедення у контролі об’ємів видобутих підземних вод водокористувачами

Повідомляємо про ведення в дію Мінприроди України нового наказу № 110 від 23.03.2016  «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод».

В зв’язку з цим  юридичними та фізичними особами — підприємцями, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини, та які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами та/або дозвіл на спеціальне водокористування (далі водокористувачі), повинні здійснити підключення до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом. Для цього необхідно подати заяву в письмовій або електронній формі розміщеній на офіційному веб-ресурсі Державної служби геології та надр України.

Засоби вимірювання об’єму видобутих підземних вод (облік об’єму видобутих підземних вод у безперервному режимі) або обладнання для автоматичної передачі даних (автоматично передає відомості про об’єм видобутих підземних вод у безперервному режимі до автоматизованої системи не менш ніж один раз на годину) встановлюються Водокористувачем на артезіанських свердловинах.

У разі використання Водокористувачем засобів вимірювання об’єму видобутих підземних вод без обладнання внесення відомостей проводиться самостійно через мережу Інтернет один раз на добу через Персональний кабінет Водокористувача автоматизованої системи обліку з використанням електронного цифрового підпису.

Електронний цифровий підпис отримується в Державній фіскальній службі України та інших акредитованих центрах сертифікації ключів

Надання доступу до автоматизованої системи обліку здійснюється на безкоштовній основі.

З детальною інформацією можна ознайомитьсь тут: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0517-16