Новини

Кому потрібен Дозвіл на спеціальне водокористування?

Відповідно до ВОДНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ водокористувачі зобов’язані здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності Дозволу на спеціальне водокористування (далі – Дозвіл) [Стаття 44 п. 9]

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними: Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води. Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування. [Стаття 42]

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб. [Стаття 48]

Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.[Стаття 49]

Збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають рентну плату за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, які встановлюються Податковим кодексом України. [Стаття 30]

eco1

Відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону навколишнього природного середовища» використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів.

В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, — на пільгових умовах. [Стаття 38]

У статті 39 До природних ресурсів загальнодержавного значення належать підземні води та поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області та інше.

 

Таким чином будь-яка юридична особа у власновті якої є свердловини, насоси, помпи що відкачують воду з поверхневих (річок, озер, ставків і т.д.) та/або підземних джерел за умови використання води більше 5 кубічних метрів на добу повині отримати Дозвіл на спеціальне водокористування.