Процедура отримання дозволу

Процедура отриманя дозволу на викиди забруднюючих речовин

Процедура отримання дозволу на викиди тривала і займає у часі від 5 місяців з дати початку робіт, тому плануйте заздалегідь початок процедури отримання дозволу на викиди.
Роботи може виконувати організація (установа), яка занесена у ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ОБГРУНТОВУЮТЬ ОБСЯГИ ВИКИДІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН-СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАКАЗ МІНПРИРОДИ ВІД 01.10.2012 № 475). Крім того бажана наявність акредитованої вимірювальної лабораторії.
Орієнтовний алгоритм робіт по отриманню дозволу на викиди виглядає наступним чином:

 

ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП ( ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО)

Процедура отримання дозволу на викиди - попередній етап АвтоекоприладПредставники ТОВ «Автоекоприлад» безпосередньо на виробничому майданчику детально знайомляться з технологічним процесом, попереднє визначають кількість джерел, проводять їх класифікацію: організовані, неорганізовані, лінійні, пересувні.

Важливим для визначення терміну виконання робіт є наявність у замовника технічної документації: опис технологічного процесу, проектна документація – оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза, паспорта на устаткування, режимні карти, попередньо видані ДОЗВОЛА на викиди, зареєстровані паспорта на газоочисне устаткування (ГОУ), паспорта на вентиляційні системи.

Відсутність згаданих документів НЕ є перепоною для отримання ДОЗВОЛУ на викиди. ТОВ «Автоекоприлад» має можливість розробити і погодити відсутні документи, але це збільшить термін виконання робіт.

На основі ознайомлення з об’єктом, документацію сторони погоджують і підписують ДОГОВІР, де фіксується обсяг робіт, термін виконання, зобов’язання сторін.

І. ОСНОВНИЙ ЕТАП РОБІТ.

Представники ТОВ «Автоекоприлад» — виконавця робіт, проводять на підприємстві вимірювання: концентрації газів, пилу, швидкості газопилових потоків, температури, тиску зі стаціонарних джерел викидів при працюючому обладнанні. Вимірювання проводяться акредитованою лабораторією (ТОВ «Автоекоприлад» має Свідоцтво про атестацію ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТУ УКРАЇНИ № ПТ-145/13 від 30 квітня 2013 р. чинне до 29 квітня 2018 р.), по затвердженим Держекоінспекцією методикам.

Підприємство — Замовник надає офіційно затверджені печаткою довідки про обсяг спожитої сировини і енергетичних ресурсів (газ, вугілля, паливо, фарби, зварювальні електроди, мука , олія, хімічні сполуки і т.д), об’єми виробництва, обсяги наданих послуг. По представленим даним (довідкам) за спеціальними методиками розраховуються обсяги викидів з кожного джерела викиду окремо і інтегрально по всім джерелам.

На основі проведених вимірювань, оформлених протоколом, та розрахунків виконується Звіт про інвентаризацію джерел викидів, згідно діючої інструкції (50-200 стор. тексту). «Звіт про інвентаризацію» через дозвільний центр направляється в Управління екології ОДА (КМДА), де на протязі 30 днів розглядається і погоджується у вигляді листа реєстрації інвентаризації, що видається підприємству — власнику джерел викидів.

Після реєстрації Звіту про інвентаризацію власник джерел робить об’яву у місцевій пресі «Заява про наміри отримати дозвіл», де інформує про намір отримати ДОЗВІЛ на викиди для свого підприємства з даними про кількість обсягів викидів вказаних у зареєстрованій інвентаризації.

В об’яві вказується контакти місцевої РДА (міськвиконкому), де розташований об’єкт з викидами : адреса, телефон, куди можуть звернутись громадяни стосовно наміру отримати ДОЗВІЛ.

Через 30 днів, у разі відсутності скарг населення, місцева РДА видає лист погодження, що видається підприємству — власнику джерел викидів.

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП РОБІТ.

Виконавець робіт приступає до другого етапу робіт: — розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів (обґрунтовуючі матеріали), для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. В цих документах на основі зареєстрованого Звіту про інвентаризацію проводиться порівняння отриманих результатів інвентаризації з нормативами викидів, розробляється ситуаційна карта, проводяться розрахунки викидів, наноситься зона розсіювання викидів, інтенсивність і обсяги викидів т.д.

При необхідності ( у разі відсутності) проводиться розробка і реєстрація у місцевій Держекоінспекції паспортів на ГОУ, які є необхідною і невід’ємною частиною обґрунтовуючих документів.

У ході цього етапу, згідно вимог законодавства проводиться, (по попередньо наданій заявці) акредитованою лабораторією, як правило Центром лабораторних досліджень обласної Держсанепідемслужби дослідження атмосфери у санітарно-захисній зоні підприємства — власника джерел викидів. Термін виконання до 15-20 днів. Отримуються відповідні платні довідки від «Укргеоінформ», Центральної геофізичної лабораторії (ЦГО), Мінприроди, і про фонові концентрації, клімат, координати, про умови знаходження і функціонування, впливу на довкілля об’єкта з джерелами стаціонарних викидів.

Термін видачі 10-12 днів.

Обґрунтовуючи документи оформлюється відповідним звітом документів обсягом від 100 сторінок і більше формату А4 Далі Документи з довідками, протоколами через дозвільний центр надаються відповідній обласній Держсанепідемслужбі, яка на протязі 10 робочих днів дає відповідний висновок – погодження, останній листом направляється в обласне (КМДА) Управління екології і власнику джерел викидів. Після отримання висновку Держсанепідемслужби обґрунтовуючі документи передаються через дозвільний центр в Управляння екології ОДА (КМДА), де після розгляду і погодження на протязі 10 робочих дні видається ДОЗВІЛ на викиди забруднюючих речовин.

У разі, якщо підприємство — власник джерел викидів відноситься до першої групи підприємств по впливу на довкілля, то ДОЗВІЛ видається безпосередньо Мінекологією, комплект і процедура погодження документів незмінні.

Наведений алгоритм і графік розгляду і погодження представлений за умови відсутності зауважень, і затримок проходження документації у вищенаведених державних органах: РДА, (ОДА), Держсанепідемслужбі, Центрі лабораторних досліджень, ЦГО і т.д. Наявність зауважень, побажань, уточнень приводить до суттєвої затримки часу, документи здаються і повертаються на повторний розгляд через дозвільні центри з новим, обнуленим відліком часу.

У середньому загальна тривалість розгляду і погодження робіт Державних структурах сягає 4- 5місяців.

ІІІ. РОБОТИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ

Підприємства — власники джерел, які відносяться до першої і другої груп, після отримання ДОЗВОЛУ на викиди забруднюючих речовин повинні стати на ДЕРЖАВНИЙ облік і вести відповідну екологічну статистичну звітність, форма «Атмосфера 2ТП».

На основі отриманих ДОЗВОЛІВ (з урахуванням реально витрачених ресурсів і матеріалів) повинні сплачувати екологічний податок, стаття 243.1 Податкового кодексу України.

Якщо, згідно умов наданого ДОЗВОЛУ, передбачений періодичний (раз на рік) контроль концентрації ДЖЕРЕЛ викидів, підприємству необхідно проводити згаданий контроль, з оформленням протоколів. Дані роботи проводяться акредитованою лабораторією.