Інвентаризація викидів

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Згідно наказу Мінпироди №7 від 10.02.95 «Про затвердження Інструкції №7 від 10.02.95 р. про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» виробничі підприємства, орагнізації та заклади незалежно від форм власності которі виконують викиди в атмосферу повинні проводити інвертаризацію викидів.

Інвентаризація викидів - роботи та матеріалиІнвентаризація викидів включає в себе характеристику технології газоочисних установок з точкі зору утворення відводу забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів а також неорганізованних джерел.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитися як у повному обсязі так і вибірково по визначеню окремих джерел утворення викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, відводяться в атомсферне повітря при експлуатації технологічного обладнання.
Обєм інвентаризації визначається в залежності від поставленої цілі в відповідності до вимог законодавчиї актів і нормативних документів по даному питанню.

 

Матеріали інвентаризації викидів використовуються для:

  • Розробки матеріалів обрунтування викидів підприємств для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин
  • Розробці нормативів утворення забруднюючих речовин, що відводяться в атомсферу при експлутатації технологічного і іншного обладнання а також спорудженні обєктів.
  • Розробці норматиівів гранично допустимих викидів
  • Регулювання викидів забруднбюючих речовин у атмосферу
  • Проведення державного обліку у сфері охорони атмосферного повітря
  • Розробці короткострокових і довгостроковиї планів заходів на підприємстві
  • Розробка екологічних програм по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу

 

При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються наступні дані :

  • Прямих вимірів котрі базуються на проведенні прямих інструментальних вимірів. У составі ТОВ «Автоекоприлад»функціонує вимірювальная лабораторія ( акредитована Укрметртестстандартом» по виміру концентрації властивостей пилогазових потоків від стаціонарних дежерел викидів.
  • Розрахунковий метод
  • Матеріали технологічного регламенту і проектних показників, у певних випадках для розрахунку викидів використовуються галузеві методики затвержені Мінприроди України

 

Подробиці о проведені інвентаризаці, складу, формі процедурі погодження в наказі № 107 Мінприроди України.